Hva er feilsporing?

Feilsøking, også kjent som problemsporing, er en del av programvareutviklingsprosessen. Feilsøking bruker et eget, dedikert stykke programvare for å holde rede på rapporterte feil og dokumentere deres diagnose og oppløsning fullt ut.

Når programvare er i utvikling, blir den testet før den blir utgitt, typisk av en QA-avdeling. Hvis det er funnet å fungere feil, rapporteres oppførselen til problemsporingssystemet. All informasjon knyttet til den aktuelle feilen holdes deretter sentralisert tilgjengelig for prosjektgruppen. Feilsøkingsprogramvare kan fortsette å spore programvareproblemer etter at programvaren er utgitt, slik at feilene kan elimineres i fremtidige oppdateringer.

Programmeringsbetingelser, Programvareutvikling