Hva er en oppstartssektor?

En sektor på datamaskinens diskett, harddisk eller annen oppstartbar harddisk som inneholder instruerer datamaskinen om hvordan du starter opp fra stasjonen. IBM PC-stasjoner har forskjellige typer oppstartssektorer . Det er MBR (master boot record), som er den første sektoren av en porsjons harddisk, og VBR (volum boot record), som inneholder informasjon i begynnelsen av hver partisjon.

I bildet ovenfor er et eksempel på hvordan en harddisk med partisjoner kan se ut med MBR- og VBR-oppstartssektorer. I dette eksemplet har stasjonen to partisjoner, hver partisjon inneholder sin egen VBR. Når BIOS-hendene styrer over til oppstartssektoren, tar MBR kontrollen og starter oppstartsprosessen og refererer til VBR for å peke den til partisjonsinformasjonen.

Boot sector virus, BPB, Computer akronymer, Diskett betingelser, Harddisk vilkår, MBR, Operating system vilkår, Partisjon, Sektor, VBR