Hva er et blokkdiagram?

Et blokkskjema er en visuell fremstilling av hvordan deler av et objekt relaterer seg til hverandre og arbeider sammen. Den er oppkalt som sådan fordi blokker brukes til å representere hvert stykke design, med linjer mellom dem for å vise deres respektive relasjoner.

Brukt i utformingen av maskinvare og programvare, bidrar et blokkdiagram til å gi noen en ide på høyt nivå om hvordan det kan fungere. Å være et høyt nivå diagram, er minimal detaljer inkludert, og bare de viktigste og viktigste komponentene i maskinvaren eller programvaren er illustrert; mye som en disposisjon.

Koncept kartlegging, diagram, flytskjema, maskinvare, maskinvare vilkår, programvare, programvare vilkår