Hva er en Bit Shift?

En bitskift er en bitvis operasjon hvor rekkefølgen av en serie biter flyttes, enten til venstre eller høyre, for effektivt å utføre en matematisk operasjon. Bitskift hjelper med optimalisering i lavt nivå programmering fordi de krever færre beregninger for CPU enn konvensjonell matte. Bitforskyvningsoperasjoner kan deklareres eksplisitt av programmøren, eller automatisk av kompilatoren hvis den kan identifisere at en slik optimalisering er mulig.

Som et eksempel, vurder heltalet 23, representert med åtte biter:

 00010111 

Hvis vi skifter alle biter som er igjen ett sted, kast bort den venstre biten og sett inn en null til høyre, resultatet er den binære representasjonen på 46 :

 00101110 

Denne handlingen er faktisk den samme som å multiplisere tallet med to.

Programmeringsbetingelser