Hva er Bias?

Bias er en tilbøyelighet til å holde på et delvis perspektiv eller utsikt, ledsaget av uvillighet til å vurdere andre ideer eller perspektiver. I likhet med fordommer ved at den vanligvis er rettet mot en annen person, rase, religion eller sosial klasse, kan også bias bli presentert mot en ide. Et eksempel på bias er når en person mener at alle Apple-produkter er overlegen til Windows-baserte produkter og omvendt.

Merk: Ordet "forspenning" bør ikke forveksles med datamaskinens BIOS.

Arkitektur