Hva er en bank?

Når du henviser til minne, er en minnebank eller bank den minste mengden minne som kan behandles av prosessoren på en gang. Nedenfor er de vanlige konfigurasjonene og forklaringene til bankene knyttet til hver av de viktigste dataminnetypene.

  • DIMM- eller RIMM-minnemoduler kan installeres individuelt, i et enkelt spor. Derfor er en DIMM- eller RIMM-minnemodul en bank.
  • Når du installerer en SIMM i en Pentium-datamaskin, fordi prosessoren er en 64-bits prosessor og 72-pin SIMM er 32-bit, betraktes to SIMMs (2x32 = 64) som en bank. Hvis du oppgraderer til 64 MB minne, installerer du to 32 MB SIMM-er.
  • Når du installerer minne på en datamaskin med en 80486-prosessor, fordi 486 er en 32-bits prosessor og en 30-pin SIMM er 8-bits, betraktes fire SIMMs (8x4 = 32) som en bank. Hvis du oppgraderer til 64 MB, installerer du fire 16 MB SIMM-er. Husk at noe minne som er installert på datamaskinen, må fjernes, og det må være fire ledige plasser.

Maskinvarebetingelser, Minne, Slot