Hva er AWOL (fraværende uten permisjon)?

Shorthand for fravær uten permisjon, beskriver AWOL enhver person som forlot uten varsel eller tillatelse i chat eller andre tekstbaserte diskusjoner. Nedenfor er et eksempel på hvordan dette kan brukes i chat.

 Bruker1: Hvor er Computerhope? Bruker2: Han er AWOL. Bruker1: Enhver ide om han kommer tilbake? Bruker2: Nei. :( 

Chat vilkår, Shorthand