Hva er et alternativ?

Et alternativ kan referere til noen av følgende:

1. Et alternativ er et begrep som brukes til å beskrive et valg som presenteres for en bruker. For eksempel, når du lukker et program, kan du bli bedt om å lagre eventuelle åpne filer som har ubehandlede endringer. Hvis du klikker "Ja", lagres filen, og deretter lukkes programmet. Hvis du klikker "Nei", lukkes programmet uten å lagre filene, og endringene dine vil bli kassert.

2. Når du henviser til HTML, er tag brukes til å angi et listepost i,, eller elementene.

3. Alternativet er en kort måte å si alternativtast på .

Konfigurer, Ok, Preferanse, Spør, Innstilling, Programvarevilkår, Merk