Hva er en operatør?

En operatør kan henvise til noen av følgende:

1. I dataprogrammering og på kommandolinjen er en operatør et objekt som kan manipulere en verdi eller operatør. For eksempel er "1" og "2" i "1 + 2" operandene, og plussymbolet er operatøren. Nedenfor er en liste over fellesoperatører funnet i programmeringsspråk med forklaringer og eksempler.

Tips: Boolesker betraktes også operatører der AND, OR og NOT kan også brukes i de fleste programmeringsspråk.

2. En op er en person som styrer en IRC-kanal. Se oppsiden for mer informasjon om dette begrepet.

Aritmetisk operatør, Betinget uttrykk, Reduksjon, Utropstegn, Økning, Logikkoperatør, Op, Operand, Operatørassosiativ, Operator forrang, Operasjonsordning, Programmeringsbetingelser, Syntaktisk sukker, Ternær operatør