Hva er en Ohm?

Ohm er standard vitenskapelig enhet for elektrisk motstand. Det er oppkalt etter Georg Simon Ohm, som introduserte Ohms lov. Loven oppsto først i boka Die galvanische Kette, matematisk bearbeitet i 1827, der Ohm forklarer den komplette teorien om elektrisitet.

Ohms lov

 "Strømmen i en elektrisk krets er direkte proporsjonal med spenningen og omvendt proporsjonal med motstanden." 

Nedenfor er formelen for å beregne de ulike verdiene som brukes i Ohms lov.

 V = Spenning I = Nåværende R = Motstand V = I * RI = V / RR = V / I 

Kraftvilkår