Hva er en eksponentiell backoff?

En eksponentiell backoff er en algoritme som bruker en forhåndsdefinert prosess for å gradvis redusere hastigheten til en operasjon for å finne en mer akseptabel hastighet. For eksempel bruker protokollene som styrer Ethernet-nettverkskommunikasjon en eksponentiell backoff for gradvis å redusere datatransmisjonen hvis det oppdages en pakkekollisjon.

Nettverk, Programmeringsbetingelser, Overføring