Hva er en Endless Loop?

Alternativt referert til som en uendelig sløyfe eller en kontinuerlig sløyfe, er en endeløs sløyfe en kontinuerlig gjentagelse av et programsegment. For eksempel, når du lager en batchfil, kan en endeløs sløyfe opprettes ved å bruke GOTO-setningen som refererer tilbake til begynnelsen av løkken.

 : BEGIN Ekko Jeg er en endeløs løkke! GOTO BEGIN 

Som illustrert i eksemplet ovenfor, vil programmet skrive ut "Jeg er en endeløs sløyfe!" og deretter gå tilbake til BEGIN-setningen og gjenta denne prosessen på ubestemt tid.

Loop, programmeringsbetingelser