Hva er et associativt minne?

Hyppig brukt i nevrale nettverk, er associativt minne datamaskinvare som kan hente data basert på bare en liten, indikativ prøve. Tradisjonell minne lagrer data på en bestemt adresse og "husker" de data senere hvis adressen er spesifisert. I stedet for en adresse kan associativt minne hente data hvis en liten del av dataene er spesifisert.

Et eksempel er det berømte sitatet: "Vi har ingenting å frykte, __________ selv." Det er mulig for oss å huske hele setningen fordi vi gjenkjenner hele sitatet fra bare en del av det. Associativt minne gjør det mulig for datamaskiner å utføre en lignende form for "tilbakekalling".

Minne, Minne