Hva er et argument?

Noen ganger forkortet som arg, når man refererer til programmering eller kommandolinjen et argument er en verdi som overføres til en kommando, funksjon eller rutine. I eksemplet nedenfor er "myfile.txt" argumentet for redigeringskommandoen.

 rediger myfile.txt 

I eksemplet ovenfor kan flere argumenter eller svitsjer legges til kommandoen for å utføre tilleggsfunksjoner. For eksempel vil legge til en "/ b" til slutten av kommandoen tvinge redigeringskommandoen til å åpne i svart-hvitt-modus.

Kommandolinje, Computer forkortelser, Programmeringsvilkår, Syntax