Hva er en analytisk motor?

Den analytiske motoren er en maskin, først foreslått av Charles Babbage i 1837, som anses å være konseptet for den første generelle mekaniske datamaskinen. Designet inneholdt en ALU (aritmetisk logisk enhet) og tillot grunnleggende programmatisk strømstyring. Den ble programmert ved hjelp av stempelkort (inspirert av Jacquard Loom. Den inneholdt også integrert minne. Av disse grunnene anser historikere at det er det første designkonseptet for en allmenn datamaskin.

Dessverre, på grunn av manglende finansiering, ble den analytiske motoren aldri bygget mens Babbage levde. Det var ikke før 1910 at Henry Babbage, Charles Babbages yngste sønn, kunne fullføre en del av denne maskinen som kunne utføre grunnleggende beregninger.

Mens Charles Babbage designet sin Analytical Engine, ble også en lignende enhet utviklet av Percy Ludgate, hvis maskin brukte multiplikasjon i stedet for tillegg.

Datamaskinhistorie, forskjellsmotor, maskinvarebetingelser, Jacquard Loom