Hva er alfabetisk?

Alfabetisk eller alfabetisk beskriver en oppføring, sortering eller rekkefølge som er gjort alfabetisk. En stigende alfabetisk sorteringsordre tekst ved første bokstav i første ord, med 'A' først og 'Z' sist. (Andre spesialtegn, for eksempel et understreke, ordnes vanligvis til å ligge foran 'A.') I eksemplet nedenfor er en liste over nummernavn sortert i stigende alfabetisk rekkefølge.

Eksempel på en stigende alfabetisk sortering

 åtte fem fire ni en syv seks ti tre to 

Eksempel på en synkende alfabetisk sortering

Mange programmer og verktøy kan også tillate deg å gjøre en synkende alfabetisk sortering som sorterer hvert ord fra 'Z' til 'A' i en ordliste.

 to tre ti seks syv en ni fire fem åtte 

Stigende, Lexicografisk sortering, Sorter, Typografi