Forstå informasjonen i en e-post header

Nedenfor er et eksempel på en e-post header med en forklaring om hver av de store delene av overskriften og hvordan du forstår de dataene.

Merk: Følgende eksempel er bare et eksempel, og kan ikke være det samme som hvordan e-postprogrammet ditt eller online-tjenesten viser en e-post header.

 Leveres til: [e-postbeskyttet] Mottatt: ved 1.1.1.1 med SMTP-ID g2cs974866bue; søndag, 21 jan 2007 10:40:50 -0800 (PST) Mottatt: ved 1.1.1.1 med SMTP-ID o6mr53068agc.11694048335; søndag 21 Jan 2007 10:40:49 -0800 (PST) 

Returbane: <[e-postbeskyttet]>

Mottatt: fra web58308.mail.re3.yahoo.com (web58308.mail.re3.yahoo.com [1.1.1.1]) av mx.computerhope.com med SMTP-ID 9si5512040agc.2007.01.21.10.40.48; søndag 21 januar 2007 10:40:49 -0800 (PST)

Mottatt-SPF: pass (computerhope.com: domenet til [email protected] betegner 1.1.1.1 som tillatt avsender)

DomainKey-Status: god (testmodus) Mottatt: (computerhope 52644 påkalt av uid 60001); 21 jan 2007 18:40:48 -0000DomainKey-Signatur: a = rsa-sha1; q = DNS; c = nofws, S = s1024; d = yahoo.com, H = X-YMail-OSG: mottatt: Dato: Fra: Emne: Til: MIME-Version: Content-Type: Content-Transfer-Encoding: Message-ID; b = efbVrw8c8wqr4eSQzCeW7649jwVofY / e5lXFywYad7Q / Tns7dS5p / OZCKCZA =; X-YMail-OSG: JF41QboVM1mJ19dW6KPDoUWVXm.95cEcw- Mottatt: fra [1.1.1.1] av web58308.mail.re3.yahoo.com via HTTP; Søndag, 21 jan 2007 10:40:48 PSTDate: søndag, 21 jan 2007 10:40:48 -0800 (PST)

Fra: Falsk post <[email protected]>

Emne: Re: test e-post

Til: [e-postbeskyttet]

MIME-versjon: 1.0Content-Type: multipart / relatert; grense = "0-842682536-1169404848 =: 50690" Content-Transfer-Encoding: 8bit

Meldings-ID: <[e-postbeskyttet]>

--0-842682536-1169404848 =: 50690Content-Type: multipart / alternativ; grense = "0-1777241646-1169404848 =: 50690" - 0-1777241646-1169404848 =: 50690Content-Type: text / plain; charset = iso-8859-

Content-Transfer-Encoding: 8bit

Tilsynelatende-til, levert til og til: seksjoner

Linjene som begynner med Leveres til og til: inneholder e-postadressen til hvem som blir sendt til e-posten.

Fra: seksjon

Linjen som begynner med Fra: er den som sendte e-posten.

In-Answer-To: seksjonen

Selv om det ikke vises i eksemplet ovenfor (selv om emnet inneholder Re :), vil linjene som begynner med In-Answer-To: inneholde meldings-ID for hvilken e-post som brukes til svar. Ikke alle e-postservere vil bruke denne funksjonen.

Cc: seksjon

Linjen som begynner med Cc: inneholder en hvilken som helst e-postadresse som ble sendt en karbonkopi av meldingen.

Bcc: seksjon

Linjer som begynner med Bcc: er noen blinde kulleksemplarer (BCC) som også ble sendt til e-posten. Selv om ikke alle e-postprogrammer viser denne informasjonen på grunn av personvernet, er det flere programmer som vil.

Emne: Linjen inneholder emnet for e-posten.

Returbane: seksjon

Linjen som begynner med Return-Path: er hva e-post skal brukes hvis det oppdages en feil mens e-posten sendes.

Mottatt: seksjon

Linjer som begynner med Mottatt: inneholder hver av e-postserverne som e-posten har passert for å komme til innboksen din. Denne delen er nyttig i feilsøking av e-postmeldinger som ikke kommer til destinasjonen fordi den inneholder e-postserveren, IP-adressen, datoen sendt og annen nyttig informasjon.

Mottatt linje er også nyttig som en indikasjon på hvem som sendte e-posten. Ofte er den første Mottatte: (den laveste på listen) den e-postserveren som stammer fra e-posten. Det er imidlertid også lett for spammere å opprette en falsk (spoof) mottatt slik at det ser ut til at en mail passert gjennom serveren, og at de ikke er opprinnelsen til e-posten.

Meldings-ID: seksjon

Linjen som starter med Message-ID: er oppgaven gitt til e-postmeldingen fra den første e-postserveren.

Linjer som begynner med X- er ekstra data som ikke er i noen standard og brukes av e-postservere og e-postklienter for å gi informasjon om sending av e-post. Nedenfor er en kort liste over noen vanlige X-linjer du kan se mens du ser en e-post header.

  • X-Klager-Til: - Hvor kan du rette dine klager om en e-post du mottok.
  • X-Confirm-Reading-To: - Opprett et automatisk svar for lese meldinger.
  • X-feil-til: adressen til å sende en e-post til for eventuelle feil som oppstår.
  • X-Mailer: - Programmet brukes til å sende e-posten.
  • X-PMFLAGS: - Ytterligere informasjon brukt med Pegasus Mail.
  • X-prioritet: - Prioritet for e-post som sendes.
  • X-Sender: - Ytterligere informasjon om avsenderen av e-posten.
  • X-Spam-zzz: - Hvor zzz er et antall forskjellige spam-merker knyttet til Spam-filteret på e-postserveren. Noen av disse inkluderer: Checker-Versjon, Nivå, Rapport og Status .
  • X-UIDL: - Brukes med e-post distribuert over POP.

Innholdstype, Content-Transfer-Encoding, MIME-versjon:

Brukt av MIME for å vite hvordan du forstår og viser e-posten i e-postprogrammet.