Sette opp for at et program skal starte automatisk i Windows 3.x

Det er to metoder for automatisk start av programmer når du starter opp i Windows 3.11.

Først opprett et ikon for det du vil starte. Du kan også kopiere ikonet for det du vil starte, og plassere det i oppstartsgruppen i Programbehandling. Alt i oppstartsgruppen starter automatisk når Windows starter hver gang.

Alternativt, fra MS-DOS, ved å skrive vinn kan du legge til programmet du vil kjøre etter kommandoen. For eksempel kan skrivevinneblokkene kjøre Windows og starte notisblokken automatisk.