Utfører en Windows 2000 slipstreaming installasjon

For å utføre en slipstreaming installasjon, følg trinnene nedenfor:

  1. Kopier hele Windows 2000-CDen til harddisken eller en distribusjonsplassering på nettverket.
  2. På oppdateringspakken oppdatering.exe, kjør følgende kommando: update.exe -sx: \ distribuere \ Win2kPro
  3. Når du er ferdig, kjør installasjonen for Windows 2000, og dette vil installere Windows 2000 med oppdateringspakken som allerede er installert.