Internet Explorer KERNEL32.DLL eller GDI32.DLL ved 0137: BFF3191C feil

Dette problemet kan forårsakes når datamaskinen kjører McAfee First Aid 97, bygg 400. For å løse dette problemet eller lignende problemer, anbefaler vi sterkt at du får de nyeste oppdateringene fra McAfee, samt den nyeste oppdateringen av Microsoft Internet Explorer for å løse dette problemet.