Slik identifiserer du versjonen av Linux som kjører på en datamaskin

For å finne ut hvilken versjon av Linux-kjernen du kjører, bruk uname-kommandoen.

uname -a

Kjører uname -a vil skrive ut all relevant informasjon. Du bør se produksjonen ligner på:

 Linux-datamaskin 3.16.0-4-686-pae # 1 SMP Debian 3.16.7-ckt20-1 + deb8u3 (2016-01-17) i686 GNU / Linux 

Hva betyr all denne informasjonen?

infoHva det beskriver
 Linux 
Navnet på kjernen og utgangen av uname -s .
 datamaskin 
Systemets vertsnavn og utdata fra uname -n .
 3.16.0-4-686-Pae 
Kjernen utgivelsen og utgangen av uname -r .
 # 1 SMP Debian 3.16.7-ckt20-1 + deb8u3 (2016-01-17) 
Kjerneversjonen og utgangen av uname -v .
 i686 
Maskintypen eller arkitekturnavnet og utdataene fra uname -m .
 GNU / Linux 
Operativsystemtypen og utgangen av uname -o .

Distribusjonsspesifikke opplysninger

For informasjon som er spesifikk for Linux-distribusjonen din, bruk kommandoen:

lsb_release -a

Output vil ligne følgende:

 Distributør-ID: Debian Beskrivelse: Debian GNU / Linux 8.3 (jessie) Utgivelse: 8.3 Kodenavn: jessie