Hvordan konverterer en datamaskin til binær eller 0 og 1?

Datamaskiner konverterer tekst og andre data til binær ved å bruke en tildelt ASCII-verdi. Når ASCII-verdien er kjent, kan verdien konverteres til binær. I det følgende eksemplet tar vi ordet håp, og viser hvordan det konverteres til binært som datamaskinen forstår.

La oss ta det første tegnet h og bryte ned prosessen. Når bokstaven h (i små bokstaver) er tastet på tastaturet, et signal til datamaskinen som inngang. Datamaskinen vet ASCII-standardverdien for h er 104, som kan konverteres av datamaskinen til binærverdien 01101000 . Etter at h er konvertert til binær, kan datamaskinen lagre og behandle dataene som nuller og nuller.

Når du lagrer disse dataene, tar hvert tegn 8 bits (1 byte), noe som betyr å lagre håp som ren tekst, det ville ta 4 byte eller 32 bit.

Hvordan konverterer datamaskinen binær tilbake til tekst?

Når datamaskinen trenger å konvertere binære data tilbake til menneskelig lesbar tekst, er det omvendt av den tidligere viste prosessen. For eksempel kan en datamaskin konvertere binær 01101000 inn i desimalverdien 104 som den vet er bokstaven h ved hjelp av ASCII-standardkonvertering. Derfor ser du brevet 'h' -utgangen til datamaskinens skjerm.