Hvordan fjerner jeg datamaskinminnet i datamaskinen min?

Hvis minnet allerede er installert i datamaskinens minnepor, må noen eller alle av dem fjernes før ytterligere minne kan legges til. Nedenfor finner du trinnene for hvordan du fjerner minne fra datamaskinen.

Advarsel: Før du fortsetter, må du kontrollere at maskinen er slått av og at du er jordet for å unngå skade på ESD. Vi anbefaler at du bruker et jordklipsrem.

Hvis datamaskinen ikke allerede er åpnet, åpner du datamaskinen og finner minnet i minnesporene du vil fjerne.

Hvis alle minnesporene er opptatt, og du ikke er sikker på hvilket minne du vil fjerne, kan du bruke et tredjepartsverktøy, for eksempel den avgjørende nettverksskanneren, for å vise minnesinformasjonen din. Bildet er et eksempel på hva resultatene av denne minnescanneren kan vise. Som det kan ses på bildet, har eksempeldatamaskinen 8 GB minne med 2 GB minnekort i hver av de tilgjengelige sporene. Hvis du vil oppgradere dette til totalt 16 GB minne, fjerner du alle 2 GB minnepinner og erstatter dem med 4 GB minnemoduler.

Når du har funnet minnet du vil fjerne fra datamaskinen, bør du legge merke til to faner på hver side av minnesporet som vist på bildet nedenfor. Trykk på hver fane ned og vekk fra minnesporet. Hvis det gjøres, bør minnet komme seg ut og når begge kategoriene er borte fra minnemodulen, kan du løfte minnet ut uten noe forsøk.