Slik lager du en blinkende bakgrunn når du åpner en nettside

For å opprette en blinkende bakgrunn når du åpner en nettside, må JavaScript nedenfor legges til i en nettside.

 funksjon initArray () {this.length = initArray.arguments.lengthfor (var i = 0; i  = røde) = rødt = rødt = rødt = rødt = rødt = rødt = rødt = rødt = rødt = rødt = rødt = rødt = rødt = rødt ; blu_round = Math.round (blu); blu_hex = Dec2Hex (blu); document.bgColor = red_hex + grn_hex + blu_hex; // document.write ("

bgcolor = "+ red_hex + grn_hex + blu_hex); trinn ++;} document.bgColor = end;}