Hvordan lage en tom linje i en batchfil

For å lage en tom linje i en batchfil legger du til en åpen brakett eller periode umiddelbart etter ekkokommandoen uten mellomrom, som vist nedenfor.

Tips: Hvis du legger til @echo i begynnelsen av batchfilen slår ekkoet av og viser ikke hver av kommandoene.

@echo offecho Det vil være en tom linje underecho. ekko Over linjen er blankecho.

ekko Ovenstående linje er også tom.

En alternativ løsning kan være å sette inn et tomt ASCII-tegn ved å skrive Alt + 255 i batchfilen. Selv om denne løsningen kan fungere, anbefaler vi fortsatt å bruke løsningen ovenfor, siden den fungerer i alle versjoner av MS-DOS og Windows.