Hvordan kan jeg åpne en kryptert fil eller mappe?

Merk: Denne siden hjelper deg med å åpne filer som er kryptert ved hjelp av et krypteringsprogram. Se hvordan du åpner en filside for generell hjelp med å åpne andre typer datafiler.

Filer og mapper er kryptert for å beskytte dataene i filen eller alle filene i mappen. Når en fil eller mappe er kryptert, åpner den at filen eller mappen skal dekrypteres. Nedenfor finner du generelle retningslinjer for hvordan du åpner en kryptert fil.

I Microsoft Windows kan en fil eller mappe bli kryptert eller passordbeskyttet, ved hjelp av krypteringsfunksjoner innebygd i Windows. For å åpne filen eller mappen som er kryptert gjennom Windows, er det nødvendig med et passord for å dekryptere filen. Passordet er angitt når filen eller mappen er kryptert, så passordet må hentes fra personen som utførte krypteringen.

Hvis en fil eller mappe krypteres ved hjelp av et tredjepartsprogram, bruker programmet sannsynligvis et passord eller krypteringsnøkkel, som er nødvendig for å dekryptere filen. Når du åpner den krypterte filen eller mappen, må du skrive inn det passordet eller krypteringsnøkkelen.

Krypterte filer og mapper kan også dekrypteres uten bruk av et passord eller krypteringsnøkkel, men det krever bruk av high-end, sofistikert dekrypteringsprogramvare. Det kan være vanskelig og veldig dyrt å skaffe dekrypteringsprogramvare, spesielt god dekrypteringsprogramvare som kan dekryptere de mest komplekse krypteringstyper.