Slik justerer du innrykkene og fanene i Microsoft Word

Det er to typer innrykk som kan justeres: avsnitt og punktpunkter. Hver har en egen måte å justere innrykkstørrelsen på. Nedenfor er de forskjellige måtene du kan justere innrykket i Microsoft Word.

Førstegangsinnsnittet kan alltid opprettes ved hjelp av Tab-tasten på tastaturet. Hvis du vil endre innledningstypen for første linje eller legge inn hele avsnittet, fortsett å lese nedenstående forslag.

Legg inn avsnitt med snarvei

Et komplett avsnitt kan skrives inn med tastatursnarveien Ctrl + M, og du trykker snarveien på tastaturet mer enn en gang.

Tips: Hvis du vil reversere innrykket, kan du også trykke Ctrl + Shift + M.

Juster innrykk med linjalen

For å justere en stykke innrykkstørrelse, bruk rullegardinmenyen, som ligger under menylinjen og ligner bildet som vises nedenfor. Hvis denne funksjonen ikke er synlig, kan du se dokumentet vårt om hvordan du aktiverer linjalen. Mot venstre side av linjalen, se etter inntaste markører som ligner en timeglass, som bildet vist nedenfor.

Den øverste markøren (nedpilen) styrer første linjeindrykk, og midtmarkøren (pil opp) styrer hengende innrykk (innrykk for linjer etter første linje i hvert avsnitt). Den nederste markøren (liten boks) styrer venstre innrykk. For å justere disse delene, kan du klikke og dra hver markør til høyre eller venstre.

Tips: Hvis du vil endre innrykksavstanden for et helt dokument, velg all tekst i dokumentet (trykk Ctrl + A for å velge alt), og juster deretter innrykkspartiet i linjalen som beskrevet ovenfor.

Merk: Hvis du ser et stort mellomrom når du trykker på Tab-tasten og justerer innrykket på linjalen, løser ikke dette problemet, det kan hende du må justere et venstre tabulatorstopp i linjalen.

Endre innrykk i paragrafvinduet

En annen måte å justere indrykkene på er å vise avsnittinnstillingene. For å se dette vinduet, dobbeltklikk på markørene i linjalen, klikk på Format og deretter Avsnitt . Du kan også plassere markøren i avsnittet, høyreklikk med musen, og velg Stykke .

Som vist under i Avsnitt- vinduet, under Inndeling- delen, kan innstillinger for venstre og høyre innrykk justeres. Du kan også justere førstegangsinnrykket og hengende innrykksstørrelse under alternativet Spesial i Inndelings-delen.

Nederst i vinduet Stikkinnstillinger kan du forhåndsvise utseendet på innrykksstørrelsene du angir, og foreta endringer tilsvarende til du får det slik du vil.

Juster innrykket på båndet i Word 2007 og senere

Hvis du bruker en nyere versjon av Microsoft Word som bruker båndet, for eksempel Word 2007 eller 2013, gjør du følgende.

  1. Klikk på kategorien Layout eller Sideoppsett .
  2. Juster innrykksinnstillingene i avsnittet Avsnitt .

For å se avsnittet Vindu som er nevnt i avsnittet ovenfor, klikker du på den lille pilen som er angitt med den røde pilen på bildet nedenfor.

Justere kulen og nummereringen

Tips: Den enkleste metoden for å justere kulene og nummerlisten i alle versjoner av Word, er å justere venstre innrykk gjennom linjelinjen for Microsoft Word.

Merk: Hvis du vil justere avstanden mellom kulen og teksten i en liste, kan det hende du må justere venstre flattestopp i linjalen.

Microsoft Word 2007, 2010 og senere

  1. Klikk på et av kulene på det nivået du vil endre i dokumentet.
  2. Høyreklikk på kulen og velg Juster listeindenter i hurtigmenyen.
  3. I vinduet Juster listeindikasjoner, endre Bullet-stillingen for å justere innrykksstørrelsen eller endre tekstinnholdet for å justere tekstinnrykkestørrelsen etter et punktum.

Microsoft Word 2000 og tidligere

  1. Plasser markøren i en punktlinje eller nummerert linje i dokumentet.
  2. Klikk på Format- menyen øverst i Word-programmet, og velg Bullets and Numbering- alternativet.
  3. I vinduet Bullets and Numbering klikker du på Tilpass- knappen på en av de tre første kategoriene, avhengig av hvilken type liste du endrer.
  4. I vinduet som åpnes, juster innrykkstørrelsen for punktposisjonen og tekstposisjonen. Nederst i vinduet kan du forhåndsvise hvordan innrykkslimeringen vil se ut og gjøre endringer tilsvarende til du får det slik du vil.

Du kan også få tilgang til vinduet Bullet and Numbering ved å plassere tekstmarkøren på en punktlinje eller nummerert linje og høyreklikke i Word-dokumentet. Velg alternativet Kuler og nummerering i hurtigmenyen.