Harddisken blir ikke oppdaget når du bruker en oppstartdiskett

Datamaskinens harddisk kan bruke en DDO (dynamisk disk overlegg), som ofte brukes for større harddisker, slik at de kan fungere skikkelig. Når du bruker en DDO, må du starte opp datamaskinen fra harddisken som vanlig. Når datamaskinen starter opp, bør du se en melding som ber deg om å trykke på en tast som Ctrl + Esc for å starte opp fra en diskett. Når tastekombinasjonen er trykket, kan du sette en oppstartsdiskett inn i datamaskinen.

Harddisk er en SCSI-harddisk

Hvis du bruker en SCSI-harddisk, kan det hende at den ikke kan ses uten at SCSI-enhetsdriverne lastes inn for det. Noen produsenter kan også kreve at stasjonen skal settes opp og opprettes via SCSI-verktøyet og ikke fdisk.

Harddisken er ikke riktig installert i CMOS

Hvis datamaskinens harddisk ikke er konfigurert riktig i CMOS-oppsett, blir harddisken ikke gjenkjent på riktig måte. Kontroller at CMOS oppdager og initialiserer riktig harddisken på riktig måte.

Harddisken er dårlig, ikke formatert

Hvis du ved å skrive en fdisk mottar en melding som sier "Ingen faste disker forhåndsinnstilt", kan harddisken være dårlig eller ha en løs forbindelse. Hvis du kan komme inn i fdisk-alternativene, sletter du og deretter gjenopprette partisjonen. Også, etter at dette er gjort, formater partisjonen slik at den kan leses.