DVD-filmen stopper eller blir svart

Kontroller at strømstyring er deaktivert. Fordi det ikke vil være noen aktivitet på datamaskinen i lang tid, kan datamaskinen gå inn i en strømsparingsmodus som får filmen til å stoppe, skjerm for svart, eller en feil.

  • Slik deaktiverer du strømstyring eller ventemodus.

Skjermsparer

Kontroller at alle skjermsparere er midlertidig deaktivert. Fordi datamaskinen kanskje tror at den er inaktiv under filmen, kan skjermspareren begynne å kjøre under filmen og forårsake feil, filmen skal stoppe eller skjermen blir svart.

  • Slik deaktiverer eller aktiverer du skjermsparere.