Må jeg sette jumpers når du installerer en ny harddisk?

Ja, for IDE-harddisker er det viktig å sette jumpers riktig. Hvis det ikke er gjort riktig, kan det hende at datamaskinen ikke starter, eller at harddisken ikke blir oppdaget.

Kontroller at hvis mer enn en enhet er på en IDE-port, er den ene enheten satt til å mastre og den andre er satt til slave eller kabelvalg.

Tips: Mange innstillinger for hurtig harddiskinnstillinger er på siden for harddiskens spesifikasjoner.