Endre og vise videoinnstillinger i MS-DOS

I tidligere versjoner av Windows (f.eks. Windows 3.x) kan du justere videoinnstillingene i MS-DOS ved å følge trinnene nedenfor.

Fra DOS kommandoprompt, skriv inn:

cd \ windows

en gang i katalogen C: \ Windows, skriv inn:

oppsett

I oppsettskjermbildet vises en rekke gjeldende konfigurasjoner, en av dem er dine nåværende videoinnstillinger. Hvis du vil endre disse innstillingene, navigerer du med markørtastene på tastaturet ditt til fremhevet. Når du er markert, trykker du på Enter og velger de nye videoinnstillingene.